Links

Kerken

 

Oecumene in beweging http://www.chartaoecumenica.nl/

Oud-Katholieke Kerk van Nederland http://www.okkn.nl/ 

Protestantse Kerk in Nederland http://www.pkn.nl/

Raad van Kerken in Nederland http://www.raadvankerken.nl/ 

Remonstrantse Broederschap http://www.remonstranten.org/ 

Rooms-Katholieke Kerkprovincie http://www.katholieknederland.nl/rkkerk/index.html

 
Buitenland
 

Affirming Catholicism http://www.affirmingcatholicism.org.uk/

Conferentie van Europese Kerken http://www.cec-kek.org/

Ecumenical Catholic Communion http://www.catholiccommunion.org/index.html

Heilige Stoel http://www.vatican.va/

The Anglican Communion http://www.anglicancommunion.org/ 

The Reformed Catholic Church http://www.reformedcatholicchurch.org/

Wereldraad van Kerken http://www.wcc-coe.org/ 

 

Basisgemeenten

Augustijns Centrum De Boskapel http://www.boskapel.nl/

Basisbeweging Nederland http://www.basisbeweging.nl/ 

Dominicusgemeente Amsterdam http://dominicusamsterdam.nl/

Haagse Dominicus www.haagsedominicus.nl

Initiatiefgroep Dionysius Heerhugowaard http://www.dionysiusgroep.nl/

Kritische Gemeente IJmond http://kgij.nl/

Landelijk Oecumenisch Platform http://www.landelijk-oecumenisch-platform.nl/

Messiaans Beraad http://www.messiaansberaad.nl/

’n Herberg http://www.nherberg.nl/

Oecumenische basisgemeente ‘De Duif’ http://www.xs4all.nl/%7Ededuif/basisgem/index.htm

Oecumenische basisgemeente Apeldoorn http://www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl/

Oecumenische basisgroep De Jonge Kerk Roermond http://www.jongekerkroermond.nl

Oecumenische Basisgroep Maastricht http://www.citykerk.nl/

Oecumenische Vieringen Groningen http://www.ovg-web.nl

Om Door te gaan, Puiflijk/Druten http://www.omdoortegaan.nl

Werkhofgemeenschap, Werkhoven http://www.werkhofgemeenschap.nl/

Westfriese Ekklesia http://www.westfriese-ekklesia.nl/

Zie voor verder informatie: Stg. OKG, http://www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl/

 

Buitenland

Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken http://www.basisbeweging.be/
 
 
 
European Network http://www.en-re.eu
 
Goede Herder, Dendermonde http://www.goedeherder.be/ 
 
Holibikerk, Gent http://www.holebikerk.net/
 
Intentional Eucharistic Communities http://www.intentionaleucharisticcommunities.org/
 
International Movement We-Are-Church http://www.we-are-church.org/
 
 
 
                                                                                                                             

Centra voor studie/bezinning

Benedictushof Egmond http://www.abdijvanegmond.nl/benedictushof-cursussen/

De Nieuwe Liefde http://www.denieuweliefde.com/

Dagelijks Bijbelcitaat http://www.bijbelcitaat.be/

Dominicaans Aktiviteiten Centrum http://www.dominicaanscentrum.nl/

Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving http://www.dsts.nl/

Folkertsma Stichting voor Talmudica http://www.folkertsmastichting.nl/

Fontys Theologie & Levensbeschouwing http://www.fontys.nl/theologie/

Ignatiushuis http://www.ignatiushuis.nl

Interreligieus Beraad http://www.interreligieus.nl/

Katholieke Bijbelstichting http://www.bijbel.net/

Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht http://www.ktu.nl/

La Verna – Fransiscaans Centrum voor Spirituele Ontwikkeling http://www.laverna.nl/

Luce – Theologisch Instituut voor Postinitieel Onderwijs en Praktijkonderzoek http://www.luce.nl/

Radboud Universiteit Nijmegen http://www.ru.nl/

Reliflex http://www.reliflex.nl/

Stichting Leerhuis en Liturgie http://www.leerhuisenliturgie.nl/

Titus Brandsma Instituut http://www.titusbrandsmainstituut.nl

Universiteit van Tilburg http://www.uvt.nl/

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk www.wlh.nl/vieren

Werkplaats voor de ziel http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/

 

Buitenland
 

Katholieke Universiteit van Leuven http://www.kuleuven.ac.be/

Motief www.motief.org

Université Catholique de Louvain http://www.uclouvain.be/

Werkplaats voor Theologie en Maatschappij http://users.skynet.be/wtm/

 

Tijdschriften

Concilium http://www.bijbel.net/concilium/

De Linker Wang http://www.linkerwang.nl/

De Roerom http://www.deroerom.nl/

Fier http://www.tijdschriftfier.net/

Speling http://www.speling.nl/

Volzin http://www.volzin.nu/

Zinweb http://www.zinweb.nl/

 

Buitenland
 

Atrio http://www.atrio.org/

Concilium http://www.bijbel.net/concilium/?b=8

La revue Parvis http://reseaux.parvis.free.fr/revue_parvis.htm

Publik Forum http://www.publik-forum.de/f4-cms/tpl/pufo/display.asp?cp=pufo

Tertio http://www.tertio.be/

Tijdschrift voor Geestelijk Leven  http://www.tgl.be

 

Verenigingen

Justitia et Pax www.justitiaetpax.nl

Landelijk Oecumenisch Platform http://www.landelijk-oecumenisch-platform.nl/

Mariënburgvereniging http://www.marienburgvereniging.nl/

Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) http://www.homopastor.nl/

VPW Nederland www.vpwinfo.nl

 
Buitenland
 

American Catholic Council http://www.americancatholiccouncil.org/

Culture et Foi http://www.culture-et-foi.com/

European Network http://www.en-re.eu/

European Society of Catholic Theology www.eurotheo.eu

Fédération des Réseaux du Parvis http://reseaux.parvis.free.fr/index.htm

Future Church http://www.futurechurch.org

International Movement We are Church http://www.we-are-church.org/

Pavès http://www.paves-reseau.be/

Catholics for Ministry www.catholicsforministry.com.au

                                                                                                                                   

Vrouwenthema's

IWFT Vrouwennetwerk Theologie http://www.iwft.nl/

Magdala www.magdala.nl

Zuster van nu http://www.zustervannu.nl/

 

Buitenland

Catholics For a Free Choice http://www.catholicsforchoice.org/

Catholic Women's Ordination http://www.catholic-womens-ordination.org.uk/

IKETH http://www.iketh.eu/

Priesterinnen http://www.virtuelle-dioezese.de/ 

Roman Catholic Women Priests http://www.romancatholicwomenpriests.org/

The ordination of women in the Roman Catholic Church http://www.womenpriests.org

Women's Equality in the Church Campaign http://www.quixote.org/equalityad/

Women's Ordination Conference http://www.womensordination.org/

Women's Ordination Worldwide http://www.womensordinationworldwide.org/

                                                                                                                                   

Nieuws

Katholiek Nederland  http://www.katholieknederland.nl/

Katholiek Nieuwsblad http://www.katholieknieuwsblad.nl/

Rorate http://www.rorate.com/

Trouw  http://www.trouw.nl/

Zinweb http://www.zinprofiel.nl/

 

Buitenland

Catholic New Times http://www.catholicnewtimes.org/

Catholica http://www.catholica.com.au/

National Catholic Reporter http://www.ncronline.org/

Logia http://www.logia.be/

The progressive Catholic Voice http://www.theprogressivecatholicvoice.blogspot.com/

 

Tussen begin en einde
Samenleving
Internationaal
Kerk zijn
Religies en levens-
beschouwingen
Cultuur
Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol