Met Job geleefd …  
Home > Thema's > Kerk zijn > Liturgie > Met Job geleefd …
Dominicuskerk
15/2/09

Met Job geleefd …

Met Job geleefd.
Midden in het weerlicht van rampen gestaan,
mijn stem open geschreeuwd
totdat hij niet meer dicht kon.
(Maurits Mok)

Job, alleen zijn naam is al voldoende om  ons een schok van herkenning te bezorgen. Omdat in ons eigen bestaan de jobstijdingen niet aan ons voorbij zijn gegaan, of omdat we langs andere weg die bittere ervaringen kennen. Het zijn eigenlijk niet alleen die jobstijdingen zelf die ons zo kunnen raken. Meer nog is het de indrukwekkende waardigheid waarmee Job groeit in zijn protest tegen de (aanvankelijk echt nog wel goed bedoelde ) redeneringen van zijn metgezellen én tegen een godheid die de willekeur zelve lijkt te zijn.

Vaak wordt het slot van het boek Job, waarin hij dubbele vergoeding ontvangt voor al wat hem ontnomen was, opgevat als een nogal goedkope happy ending. Toch is dit een te snelle conclusie. In een zo precies mogelijke weergave van Jobs laatste woorden in 42,5 en 6 is de toon niet die van nederige boetedoening, maar van grote verwondering en nieuwe hoop. Alsof Job, sadder and wiser (dat wel), toch weer mee gaat doen. Het vervol in 42,7 bevestigt dit: de Eeuwige oordeelt dat Job, zijn ware vriend, op de juiste wijze van hem gesproken heeft. Job, belichaming van de lijdende rechtvaardige, krijgt uiteindelijk gelijk. Alleen, de Eeuwige staat niet tegenover, maar naast hem!

De weg naar deze afsluiting van het boek is bitter en lang, zoals de woestijnreis van de veertigdagentijd lang en hobbelig is, van Aswoensdag tot en met Pasen. Elke viering wordt in directe of meer indirecte zijn gekleurd door fragmenten uit het boek Job, dat met zijn poëtische zeggingskracht tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur behoort. Het klinkt ook nog na in de diensten van de paasweek, die verder vooral door hun eigen teksten en thema’s bepaald zijn.

woensdag 25 februari   
19.30u

Aswoensdag

'Naakt ben ik weggetrokken uit de schoot van mijn moeder, 
naakt zal ik daarheen terugkeren.’

’En dat ik dit was en geen ander, 
dit overschot van stof van de aarde’.

Korte meditatie: Mirjam Wolthuis 
In deze dienst vindt het ritueel plaats van de verbanding van palmtakjes en de 
    zegening met de as.

zondag 1 maart 
11.00u      

Eerste van de Veertigdagentijd
‘De Eeuwige heeft gegeven, de Eeuwige heeft genomen, 
de Naam van de Eeuwige zij gezegend!’

‘Het goede aanvaarden we van God 
en het kwade aanvaarden we niet?’

Lezing: Fragmenten uit Job 1 en 2
Overweging: Gerard Swüste
In deze dienst vind het ritueel van vergeving en berouw plaats.

zondag 8 maart        
11.00u      

Tweede van de Veertigdagentijd                        
‘Laat de dag dat ik geboren ben vergaan, 
de nacht die meldde: “Een jongetje geboren!’

´Waarom geeft God het licht aan ongelukkigen, 
het leven aan bitteren van ziel?´

Lezing: De principiële klacht van Job 3 
Overweging: Juut Meijer

zondag 15 maart             
11.00u      

Derde van de Veertigdagentijd
´Zelfs nu nog:  dáár, in de hemel mijn getuige, 
mijn pleitbezorger in den hoge!´

´Ik, ik weet, mijn losser leeft, 
uiteindelijk zal hij, op het stof, opstaan!´

Lezing: Fragmenten uit Job 16 en 19. 
Overweging: Niek Schuman

zondag 22 maart             
11.00u                 

Vierde van de Veertigdagentijd 
´Maar de wijsheid – waar is zij te vinden 
het inzicht –  waar is haar verblijfplaats?´

´Ontzag voor de Eeuwige – dat is wijsheid, 
wijken voor het kwaad – dat is inzicht!’

Lezing: Job 28
Overweging: Henk Hillenaar

zondag 29 maart             
11.00u           

Vijfde van de Veertigdagentijd
‘Eenmaal heb ik gesproken, ik antwoord niet meer, 
ja tweemaal, maar ik voeg er niets meer aan toe.’

‘Van horen zeggen had ik van u vernomen, 
maar nu heeft mijn oog uzelf aanschouwd!’

Lezing: Fragmenten uit Job 38-42 
Overweging: Pieter van Hoof

zondag 5 april                                                           
11.00u             

Zesde van de Veertigdagentijd (Palmpasen)
‘Wat is de mens dat Ge hem zo hoog acht, 
dat ze veel aandacht aan hem besteedt?’  

‘Gezegend die daar komt in de naam van de Eeuwige, 
hosanna in den hoge!’

Lezing: Matteüs 21,1-9
Overweging: Angela Berlis

donderdag 9 april                    
20.00u 

Witte Donderdag
Pieter van Hoof

vrijdag 10 april                         
20.00u

Goede Vrijdag
Mirjam Wolthuis

zaterdag 11 april                     
21.00u           

Paaswake
Juut Meijer en André Wesche

zondag 12 april                       
11.00u

Paasmorgen
Overweging: Niek Schuman 


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vóór publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Liturgie" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol