Tijd rijp voor ander beleid aangaande het IsraŽlisch-Palestijns conflict  
Home > Thema's > Internationaal > Oorlog en vrede > Tijd rijp voor ander beleid aangaande het IsraŽ...
Jaap Hamburger en Willem Gert Aldershoff
14/8/10

Tijd rijp voor ander beleid aangaande het IsraŽlisch-Palestijns conflict

IsraŽlís gewelddadige aanhouding van het Free Gaza flottielje heeft de Verenigde Staten en de EU er toe gebracht eendrachtig druk uit te oefenen om IsraŽls blokkade van Gaza te versoepelen. De toonaangevende International Herald Tribune berichtte al snel na de gebeurtenissen: ďVS gebruiken Gaza-doden als aanzet tot beleidsveranderingĒ. De Amerikaanse regering zou de blokkade Ďonhoudbaarí achten. De minimale verruiming van de import van consumentengoederen die IsraŽl nu heeft afgekondigd, wordt voorzichtig geprezen. Een principiŽle verandering van Ďonhoudbaar beleidí is het echter allerminst.

De ontwikkeling geeft een sprankje hoop dat Israel de illegale, onmenselijke en contraproductieve blokkade enigermate zal Ďversoepelení. Eťn zwaluw maakt echter geen lente. Het onmiddellijk en onvoorwaardelijk openen van alle grenzen van Gaza, zoals de Europese Unie al langer dan een jaar eist, is even ver weg als voorheen. De IsraŽlische diplomatie heeft het afgrendelingbeleid vrijwel ongeschonden door de gebeurtenissen geloodst, zij het wereldwijd ten koste van een steeds kritischer publieke opinie. Politici vinden daar onvoldoende aansluiting bij, daar gaat het hier over.

In de Europese Unie is desondanks een verschuiving gaande naar een minder welwillende houding tegenover IsraŽl. Die was al zichtbaar vůůr de overval op het Freedom flottielje. De EU-Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van december 2009 en de Raad van afgelopen maart besloten de betrekkingen met IsraŽl niet naar een hoger plan te tillen. In de EU bestaat momenteel een Ďzwijgende meerderheidí van landen die vindt dat het met IsraŽl zo niet langer verder kan Tegelijkertijd bestaat er nog altijd een actieve minderheid die Israel de hand boven het hoofd houdt. Hiertoe behoren landen als Hongarije, TsjechiŽ, RoemeniŽ, ItaliŽ en Nederland.

Het is overigens niet alleen de internationale gemeenschap die de aanhouding op zee scherp heeft veroordeeld. Vele IsraŽlische NGOs, de kritische pers en opiniemakers doen precies hetzelfde. De serieuze en internationaal gerespecteerde krant Ha'aretz schreef in een hoofdredactioneel commentaar van 3 juni: ďExit strategie: de blokkade opheffen.Ē

In Nederland evenwel lijkt het Midden-Oostenbeleid in de laatste kabinetten Balkenende het privťdomein van Minister Verhagen. Sinds jaren vaart hij een bijna blinde pro-IsraŽl koers. Weinigen op besluitvormingsniveau in de EU begrijpen hoe een minister met zŪjn intelligentie en kennis van zaken een beleid kan voeren dat zů duidelijk helemaal niets positiefs heeft opgeleverd voor het Ďvredesprocesí. Maar niet alleen binnen de EU is er weinig begrip voor de Nederlandse positie, ook Ďde gemiddelde Nederlanderí denkt heel anders over het conflict. Sinds 2005 laten opiniepeilingen dat duidelijk zien.

De laatste peiling, van april 2010, geeft aan dat bijna zestig procent van de ondervraagden de blokkade van Gaza ongerechtvaardigd vindt, en meent dat Hamas bij het vredesproces moet worden betrokken. Volgens 40 % dient Nederland een mogelijke toekomstige Palestijnse eenheidsregering van Hamas en Fatah te beschouwen als de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk.

Uitkomsten waar minister Verhagen en premier Balkenende van zullen opkijken, maar die geheel in lijn zijn met wat veel goed geÔnformeerden al jaren zeggen, ook in IsraŽl en in niet-zionistisch joodse kringen daarbuiten. Zo stelde in november 2009 Knesset-lid en voormalig hoofd van de IsraŽlische legerstaf Shaul Mofaz voor met Hamas te gaan praten. ďIk zou met de duivel zelf gaan praten als dat vrede zou brengenĒ was zijn verklaring. Volgens opiniepeilingen uit die tijd is 57 % van de IsraŽlische bevolking het met die aanpak eens, en zelfs 53 % van de Likud-partij van premier Netanyahu. Jaren eerder toonden anderen die goed ingevoerd zijn in IsraŽls veiligheidsproblematiek, zich al voorstander van een dialoog met Hamas: voormalig hoofd van de Mossad Ephraim Halevy, wijlen voormalig directeur-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken David Kimche, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken Shlomo Ben-Ami, Seymour D. Reich van het Israel Policy Forum en Henry Siegman ex-directeur van het Amerikaans Joods Congres.

De aprilpeiling toont ook aan dat Nederlanders er weinig vertrouwen in hebben dat IsraŽl en de Palestijnen gezamenlijk het conflict kunnen oplossen: volgens 54 % is bemiddeling en druk van de internationale gemeenschap nodig, ook om de bezetting te beŽindigen. 52 % vindt dat de EU IsraŽl met economische en politieke middelen onder druk moet zetten om de nederzettingen te ontruimen.

67 % vindt de bouw van de zgn. ďscheidingsmuurĒ onaanvaardbaar, 56 % dat Israel deze muur moet afbreken waar die op Palestijnse grond staat.

Deze uitkomsten zijn geheel in lijn met wat vergelijkbare onderzoeken sinds 2005 ieder jaar laten zien.

Wij zijn zeker geen aanhangers van de stelling ďde kiezer heeft altijd gelijkĒ. Wat ons in bovenstaande peilingen echter zo treft is dat de Nederlandse kiezer blijkbaar standpunten inneemt die verrassend dicht aanzitten tegen die van IsraŽliŽrs en anderen die de problematiek zeer goed kennen en die oplossingen bepleiten die moeilijke, maar noodzakelijke, stappen verlangen van IsraŽl en van de VS en Europa. Voor IsraŽl betekent dat de onontkoombaarheid van serieuze onderhandelingen, niet alleen met Fatah maar ook met Hamas; stoppen met bouwen in en van nederzettingen en zich terugtrekking uit het bezette gebied. Voor de VS en Europa dringt het om IsraŽl met gepaste maatregelen nu eindelijk te dwingen echte stappen te zetten, in plaats van de wereld te paaien met zoethoudertjes als de Ďversoepeling van de blokkadeí.

De EU zal in nauw overleg met de VS het beleid ten aanzien van Gaza snel moeten herzien. De jaarlijkse opiniepeilingen sinds 2005 tonen dat de nieuwe Nederlandse regering voor daartoe strekkende initiatieven een ruim draagvlak heeft onder de bevolking.

Jaap Hamburger en Willem Gert Aldershoff

Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid. En drs. WillemGert Aldershoff heeft jarenlange ervaring bij de Europese Instellingen in Brussel en is lid van het CDA.


Reactie plaatsen

Reglement

  • Alle reacties worden vůůr publicatie door de redactie beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen.
  • Een inzending mag maximaal 1000 tekens bevatten en moet goed leesbaar zijn.
  • Lees andere inzendingen zodat u in uw reactie niet in herhaling vervalt maar nieuwe argumenten geeft. De reactie moet inhoudelijk zijn en iets waardevols toevoegen aan het artikel. Dus bijvoorbeeld geen agressief taalgebruik.
Naam  
E-mailadres  
Plaats  
Uw reactie  
Gebruik maximaal 1000 tekens. U hebt nog 1000 tekens tekens.
Captcha  
   

Terug naar "Oorlog en vrede" | Naar boven

Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol